Wdrażanie #Firefoxa w przedsiębiorstwie

Wdrażanie #Firefoxa w przedsiębiorstwie

 • Środowisko Active Directory
 • Środowiska mieszane lub bez Active Directory
 • Aktualizacja

Instalowanie przeglądarki Mozilla Firefox na pojedynczym komputerze jest banalne. Pobiera się    instalator, klik i jest. Zastanawialiście się jednak jak to jest w domenie Active Directory (AD) lub w środowiskach mieszanych, gdzie część komputerów jest w domenie, a część nie ? Temat mnie zainteresował, więc postanowiłem poświecić trochę czasu ( którego nie mam za wiele) i to sprawdzić.

Środowisko Active Directory

Na samym początku pobieramy z oficjalnego GitHuba Mozilli szablony administracyjne.  Rozpakowujemy je i wgrywamy na serwerze Active Directory do folderu %Systemroot%\PolicyDefinitions ( Rys.1)

Rys. 1

Otwieramy przystawkę MMC z „Zarządzaniem zasadami grup” i w Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\ powinna nam się pojawić zakładka Mozilla > Firefox (Rys.2)

Warto dodać , że spora część zasad działa dopiero od wersji 60 Firefox, a niektóre nawet od wyższych. Jest to dosyć dobrze udokumentowane.

Rys.2

Kiedy już skonfigurowaliśmy odpowiednio polisy, pobieramy z oficjalnego FTP odpowiednią wersję przeglądarki w formie pliku MSI. W konfiguracji komputera znajdujemy ustawienia oprogramowania > Instalacja oprogramowania klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy nowy > pakiet  i dodajemy plik MSI ( Rys.3)

Rys. 3

Jak widać instalacja i konfiguracja Firefox przez Active Directory nie jest problemem. Cała nasza praca ogranicza się do wskazania pliku MSI i skonfigurowanie interesujących nas polis.

Środowiska mieszane lub bez Active Directory

W środowiskach mieszanych, gdzie część komputerów jest poza środowiskiem domenowym lub w środowiskach gdzie nie ma AD, naszym zadaniem będzie napisanie krótkiego skryptu. Z pomocą przyjdzie nam tu PSEXEC od Microsoft :

C:\Pstool\PsExec.exe" @C:\remote_computers.txt -u USER -p HASŁO msiexec.exe /i "\\udostepniony_zasob\Firefox.msi" /q

W pliku remote_computers.txt  zapisujemy komputery zdalne, na których ma być zainstalowany Firefox w postaci :

Nazwa_komputera1
Nazwa_komputera2

Aktualizacja ( środowiska AD, mieszane i bez AD)

Zarówno w środowisku Active Directory jak i w środowiskach mieszanych ważne jest utrzymanie jednakowej wersji przeglądarki na wszystkich komputerach. Czasami nawet nie musi być najnowsza, a z powodu innych współistniejących aplikacji, musi być to konkretna wersja.

Z pomocą może nam przyjść artykuł opisujący przykładowy sposób aktualizacji przeglądarki przez plik update.xml oraz pliki MAR.

Schemat działania poniżej ( Rys.4)

Rys. 4

Schemat nie wygląda na skomplikowany, jednak ze względu na skąpość dokumentacji jest problematyczny. Zacznijmy jednak od początku. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie pliku update.xml

Ma on mniej więcej taką strukturę :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<updates>
<update type="minor" appVersion="" buildID="" serviceURL="">
<patch type="partial" URL="" hashFunction="" hashValue="" size=""/>
</updates>

Pisząc „mniej więcej” , piszę to z pełną świadomością ze względu na mnóstwo czasu poświęconego, aby ustalić jak ma ten plik finalnie wyglądać. Różne wpisy na Mozilla Wiki dają różne odpowiedzi, jednak plik przedstawiony powyżej będzie działał 🙂

Opiszę poniżej parametry z

 • Znacznik updates jest korzeniem dokumentu.
 • update type=”minor” – Minor czyli dotyczących „małych” aktualizacji czyli w przypadku Firefox z kanału release np. z wersji 7x do wersji 7x+1, czy z kanału ESR 68.x do wersji 68.x+1 . Wpisujemy „major” w przypadku „dużych” aktualizacji czyli np. 6x do 7x , czy w kanale ESR 52.x.x do 60
 • appVersion=”” – Wpisujemy numer wersji do której chcemy aktualizować .
 • buildID=”” – Build wersji którą chcemy zainstalować . Znajdziemy go w about:config
 • ServiceURL=”” – Wpisujemy tutaj cały link do pliku update.xml
 • patch type=”partial” . Patch type może mieć wartość „partial” lub „complete” w zależności czy aktualizacja jest „minor” czy „major” . Tutaj wpisujemy cały adres do plików znajdujących się na FTP na naszym dedykowanym serwerze lub serwerze Mozilli np.
  https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/70.0/update/win32/pl/firefox-69.0-70.0.partial.mar ( Rys.5)
Rys. 5
 • hashFunction=”” –SHA256 lub SHA512
 • hashValue=”” –  z konkretnego pliku wybieramy odpowiednią wartość (Rys. 6)
Rys. 6
 • size=”” – Wpisujemy rozmiar pliku MAR w bajtach

Mając już skonfigurowany poprawnie plik update.xml, a w nich ścieżkę do plików MAR z aktualizacjami, komputerowi brakuje jeszcze informacji gdzie ma szukać pliku update.xml

W Active Directory konfigurujemy to w polisach Firefoxa a dokładniej : Custom Update URL
(Rys. 7)

Rys. 7

Natomiast w środowiskach gdzie tej domeny musimy wejść w About:config i ustawić odpowiednią wartość parametru app.update.url

Na koniec jako ciekawostkę dodam, że jeden plik update.xml poprzez odpowiednią konstrukcję może nam aktualizować różne wersje przeglądarki. Jest to przydatne w środowiskach gdzie mamy różne architektury sprzętu lub różne wersje językowe.

Comments are closed.